Det övernaturliga

I strikt bemärkelse kan man säga att enbart det som går att ta på finns. Så kanske det är. Eller vi vet inte, det kan vara så men det oklart om vi ska göra någon bedömning av det här. För inte så länge sen ville många av de som säger saker (eller jag tror i varje fall att det var det de ville) att alla skulle tycka som de. Och den som inte ville kanske på grund av skräck för att inte passa in i mallen och de är en obehaglig utveckling som vi helst inte vill fortsätter i all för stor mån eftersom det skulle kunna vara illa på flera sätt även fast det förstås går att ordna allt bara man vill riktigt gärna. Vi kan förändra saker vi vill det men då krävs det naturligtvis att vi är fler helst så många som möjligt som tänker samma tanke och kanaliserar vår psykokinetiska energi åt samma håll.

1800-ttalskille får stol av sväva med hjälp av psykokinetisk energi.

1800-talskille får stol av sväva med hjälp av psykokinetisk energi.

 

Det går att lära sig att behärska kraften

En som har lärt sig att hantera kraft som finns i sinnet och de facto utvecklats till ett psyko-kinetiskt medium som kan manipulera ting och allt möjligt i världen med ren tankekraft. Nu finns inte många sådana, men de som verkligen kan har potentiellt en fantastisk kraft att använda till positiva saker och bygga en hållbar utveckling för oss alla.

Olika Förmågor

Frågan är om alla som utvecklat den här förmågan är med på tåget och faktiskt har altruistiska avsikter, för det finns ingen allmängiltigt garanti för att det faktiskt blir så. Man kan naturligtvis alltid hoppas men är det verkligen tillräckligt på alla plan, jag är inte alls säker i det här läget. Hur ska vi då agera för att säkerställa att så många som möjligt använder sina krafter för positiva syften? Ja, en mycket bra fråga som tål att funderas på intensivt. Ett svar skulle kunna vara någon form av regelverk med strikta bestämmelser som styr upp all den här verksamheten så gott det går.

Nedan, intressant dokumentärer om psykokinetiska krafter:

 

Läs mer om fjärrskådning här. Om du har några frågor kan du kontakta mig också.